Voorlopige ontwerpen

Wat gaan we maken?

Als er een schetsontwerp gemaakt is (door ons of een architect) kunnen wij uw voorlopige ontwerp maken. Dit is de fase waarbij we de tekening gaan digitaliseren in onze huisstijl aan de hand van een opgesteld programma van eisen. Tijdens deze fase zal er ook regelmatig met u overlegd worden zodat wijzigingen al in een zo vroeg mogelijk stadium doorgevoerd kunnen worden.

Tijdens het uitwerken van het ontwerp zal ook meteen gekeken worden of het gebouw in de grote lijnen aan de gestelde eisen van het bouwbesluit, en andere geldende regelgeving voldoet.

Offerte aanvragen

Na een voorlopig ontwerp volgt de fase van een definitief ontwerp.