Daglicht berekeningen

Een daglichtberekening wordt gemaakt om te kijken of er voldaan wordt aan de eisen die gesteld zijn aan de daglichttoetreding van een bouwkundig plan.

Deze berekening wordt gedaan aan de hand van de NEN 2057 en conform de eisen die in het bouwbesluit opgenomen zijn.

Profectum Engineering kan deze berekening voor uw bouwkundige plan verzorgen. Alle bevindingen worden dan verwerkt in een rapport dat nodig is bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Offerte aanvragen