BENG berekeningen

Het bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen.

De maatstaaf voor energiezuinigheid heet de Bijna Energie Neutraal Gebouw [BENG]. Dit is de vervanger van wat voorheen de EPC berekening was. De bepaling van de BENG ligt vast in de NTA8800 Energieprestatie van gebouwen.

Per 1 januari 2021 is de BENG-eis ingegaan en verplicht bij de vergunningsaanvraag van nieuwbouw, woningen en utiliteitsgebouwen.

Indien benodigd voor uw vergunningsaanvraag kan Profectum Engineering een BENG berekening voor u verzorgen. De BENG berekening wordt gemaakt volgens de NTA8800 en voldoet aan alle hedendaags gestelde eisen.

Offerte aanvragen