Bestemmingsplannen

Informatie m.b.t. bestemmingsplannen

Wat is een bestemmingsplan?

Bent u benieuwd of u op een bepaalde plaats een bedrijf mag vestigen of bijvoorbeeld iets wil bouwen of verbouwen? In een bestemmingsplan wordt er door de gemeente beschreven wat er met de ruimte mag gebeuren. Hier is in te vinden waar woningen, bedrijven, horeca en winkels mogen komen. In een structuurvisie geven het Rijk, de gemeente en provincies een beschrijving van de toekomstig geplande ruimtelijke ontwikkelingen.

Bestemmingsplan inzien

Het is mogelijk om de bestemmingsplannen van gemeenten provincies en het rijk in te zien via verschillende websites. Ook kunt u terecht bij de eigen gemeente voor het inzien hiervan. Vind u de teksten in het bestemmingsplan moeilijk om te lezen en weet u niet precies wat er bedoeld wordt, dan kan Profectum Engineering u hierin bijstaan en zoeken wij tot op de bodem uit wat er wel en niet mogelijk is.

Bestemmingsplan wijzigen

Heeft u plannen om te gaan uitbreiden, bouwen of verbouwen en passen uw plannen niet binnen het bestemmingsplan? In bepaalde gevallen kunt u dan een omgevingsvergunning krijgen voor het handelen in strijd met de regels van de ruimtelijke ordening. Deze omgevingsvergunning kunt u aanvragen bij de gemeente. Ook kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan te wijzigen. Dit traject kan Profectum Engineering dan ook voor u verzorgen.

Inspraak in het bestemmingsplan?

Als de gemeente een bestemmingsplan wijzigt kan dit gevolgen hebben voor de toekomst van uw woonsituatie of bedrijf. Voor de gemeente het bestemmingsplan definitief vast mag stellen is er altijd een inspraakprocedure.

Bij deze inspraakprocedure heeft u dan 6 weken de tijd om het ontwerp hiervan te bekijken en uw mening hierover te geven. Vervolgens bekijkt de gemeente de reacties en maakt het bestemmingsplan definitief. Als laatst stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast en treedt het in werking.

Heeft u nog vragen over bestemmingsplannen, of denkt u dat wij u van dienst kunnen zijn?

Neem contact op