Onze diensten

Wat kunnen wij u bieden?

Bouwkundig digitaal tekenwerk (2D en 3D)

Als u gaat bouwen of verbouwen is het altijd verstandig een set tekeningen van uw bouwplannen te laten maken, in sommige gevallen is dit ook verplicht. Er zijn verschillende vormen van bouwkundige tekeningen namelijk; Schetsontwerpen, Voorlopige ontwerpen, Definitieve ontwerpen, Bestektekeningen, Werktekeningen en Artist’s Impressions ook wel sfeerbeelden genoemd.

Meer info


Bouwbesluitberekeningen

Bij  de aanvraag van een omgevingsvergunning worden vrijwel altijd bouwbesluitberekeningen verlangd. Hiermee wordt aangetoond of er wordt voldaan aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Meer info


Bouwvergunning / Omgevingsvergunning

Om verschillende werkzaamheden in de bebouwde omgeving uit te mogen voeren heeft u een omgevingsvergunning nodig. Profectum Engineering kan u geheel ontzorgen in dit traject en de gehele vergunningsaanvraag uit handen nemen.

Meer info


Welstandstoetsingen

Als u bouw of verbouwplannen heeft heeft u in sommige gevallen te maken met de Welstandscommissie. Dit is een commissie die zich buigt over het uiterlijk van het nieuw te bouwen plan.

Meer info


Constructieberekeningen

Bij nieuwbouw of verbouwingen is het van belang dat de constructie veilig is voor u en voldoet aan de geldende eisen.

Als u Profectum Engineering uw bouwkundig plan uit laat werken kunnen wij voor u ook de constructieberekeningen en tekeningen verzorgen zodat u nergens meer omkijken naar heeft.

Meer info


Technische omschrijvingen

Een technische omschrijving is een omschrijving met daarin alle belangrijken punten van uw plan. U kunt hierbij denken aan temperaturen van ruimtes tot aan de materialisatie van de onderdorpels van bijvoorbeeld de ramen. Een technische omschrijving kan zeer uitgebreid zijn. Een nog betere omschrijving van een bouwplan heet een bestek.

Meer info


Ruimte voor Ruimte

Via de Ruimte voor Ruimte regeling kunnen woningen ontwikkeld worden in ruil voor de sanering van stallen. Dit betekent dat stallen gesloopt worden en de milieu/omgevingsvergunning en dierenrechten worden ingetrokken. De kwaliteit van het buitengebied wordt hiermee verhoogd. In ruil daarvoor mag er een zogenaamde Ruimte voor Ruimte woning gebouwd worden. De Ruimte voor Ruimte regeling kan ingezet worden voor de stoppende veehouderij maar ook voor mensen die hun (droom)woning willen ontwikkelen.

Meer info


Eikenhouten bijgebouwen

Profectum Engineering heeft ruime ervaring met het uitwerken van eikenhouten tuinpaviljoens en bijgebouwen. U bent hiervoor dus aan het juiste adres! Ook andere houtsoorten zijn natuurlijk geen probleem.

Meer info


Vergunningsvrij bouwen

Voor het (ver)bouwen bij of aan een woonfunctie heeft u niet altijd een omgevingsvergunning nodig, bij een utiliteitsgebouw moet er in tegenstelling altijd een vergunning aangevraagd worden voor o.a. de bovenstaande activiteiten. Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor uw geplande activiteit? Dan kunt u een vergunningscheck doen op >Omgevingsloket online.

Komt u er niet uit, dan kunnen wij u natuurlijk altijd bijstaan met deze check, ook kunnen we de gehele vergunningscheck/aanvraag voor u verzorgen.

Meer info


Kadastrale Informatie

Wilt u uw perceel wijzigen of heeft u om wat voor andere reden dan ook uw kadastrale tekening nodig? Neem dan gerust contact met ons op!

Meer info


Bestemmingsplannen

Heeft u bouw/verbouw plannen en weet u niet wat de beperkingen zijn vanuit het bestemmingsplan? Wilt u het bestemmingsplan wijzigen? Profectum Engineering zoekt het voor u tot de bodem uit!

Meer info